Treść strony

OBÓZ PIELGRZYMOWICE (JASTRZĘBIE) / HAVIROV

 

31.07.-09.08.2016 r.

 

 

 

Wyjazd: 31.07.2016 r. zbiórka – 7:30 TOR-TOR

 

Przewidywany czas dotarcia na miejsce – 15:30

 

 

 

 

Adres ośrodka:

 

 Agroturystyka PENKALA

 

ul Cieszyńska 10

 

43-253 Pielgrzymowice

 

Przewóz: PRO-LINE Dorota Karpa

 

 

 

Kierownik obozu: Andrzej Podlas

 

Trenerzy/opiekunowie:

 

Steve Baek

 

Bogumił Mańkowski

 

Piotr Majewski

 

 

Co zabrać ze sobą:

 

-dresy długie + krótkie, kurtka przeciwdeszczowa, 2 x ribano (bielizna pod sprzęt)

 

-kąpielówki, ręcznik, czepek (ew. okulary do pływania), klapki

 

-2 pary butów sportowych

 

-plecak podręczny, skakanka

 

 

-środek na komary/kleszcze (ew. ochronny na słońce)

 

-2 kije (1 do treningu na sucho, 1 na lód) + kompletny sprzęt na lód

 

-dokument (dowód lub paszport), który został wpisany w oświadczeniu

 

-w przypadku zażywania leków – kartka z rozpisanymi lekami + upoważnienie dla opiekuna do ich podawania

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

WAŻNE !

Wszystkich zawodników z roczników 2002 oraz 1998 prosimy o składanie w klubie wniosków o wydanie nowych licencji PZHL.

Dokument dostępny:

http://www.pzhl.org.pl/images/Regulaminy_druki/Zalaczniki_do_RWS/zal_2_wniosek_o_przyznanie_lic_zawodnika.doc

Do wniosku załączyć należy dwa zdjęcia oraz opł. 10 zł.

Wypełnione wnioski wraz z zdjęciem i potwierdzeniem przelewu 10 zł na konto klubu można również przesyłać mailem na adres: biuro@sokolytorun.pl.

Wnioski o licencje należy złożyć do 20.07.2016 r.

________________________________________________________________________________________________

POWER SKATING

<<< KLIKNIJ - ZOBACZ KONIECZNIE>>>

________________________________________________________________________________________________

Obóz 2016 info
Zapraszamy do zapisywania się na sportowy obóz letni.

Zapisów dokonać można osobiście, telefonicznie oraz mailowo.
Osoby jadące na obóz muszą posiadać ważny dokument tj. paszport bądź dowód osobisty.

Przypominamy dane kontaktowe do klubu:
biuro@sokolytorun.pl
tel. 534-223-964.

________________________________________________________________________________________________

UWAGA !!!

Osoby, które nie mają aktualnych badań w książeczkach zdrowia, mogą zgłaszać się w klubie i wpisywać na listę.

Wszystkich, którzy nie mają ważnych badań informujemy że można się wciąż dopisywać do listy. Tylko zapisane osoby będą przyjęte przez lekarza. Prosimy o zabranie ze sobą aktualnych badań: morfologia, mocz, ob, EKG.

Cena badania  z orzeczeniem to 50 zł.

Zawodnik musi mieć ze sobą aktualne wyniki badań ( morfologia, OB, mocz ), oraz EKG z opisem, wykonane we własnym zakresie.

Chętni proszę zgłaszać się w siedzibie klubu.

______________________________________________________________________________________________

 

 

Data
Trening

Bramkarze
 

Nabór
       

Orliki U-8

ur.2009 i mł.

Mikrusy U-10

  ur. 07 i mł   

Pn

Każdy poniedziałek

do 24.06.16

-

-

16.30 - 17.30

Stadion

16.30 - 17.30

Stadion

Wt

Każdy wtorek

do 24.06.16

-

-

-

-

Śr

Każda środa

do 24.06.16

-

-

22.06.2016

18.30 - 19.30

Stadion

22.06.2016

18.30 - 19.30

Stadion

Cz

 Każdy czwartek

do 24.06.16

-

-

-

-

Pt

Każdy piatek

do 24.06.16

-
 

-

18.00 - 19.00

Stadion

18.00 - 19.00

Stadion

So

Każda sobota

-

-

-

-

Nd

Każda niedziela

-

-

-

-

 

 

Data
Trening  

ŻAK Mł. U-12
ur. 05/06/07

 

Żak U-14
ur. 03/04

Młodzik U-16

ur. 01/02

Junior Młodszy

ur. 99/00/01/02

Junior U-20

ur. 97/98/99/00

Pn

Każdy poniedziałek

do 24.06.16

16.30 - 17.30

Stadion

17.30 - 18.30

Stadion

17.30 - 18.30

Stadion

-

17.30 - 18.30

Stadion

Wt

Każdy wtorek

do 24.06.16

-

-

-

-

-

Śr

Każda środa

do 24.06.16

22.06.2016

18.30 - 19.30

Stadion

17.30 - 18.30

Stadion

17.30 - 18.30

Stadion

-

 

17.30 - 18.30

Stadion

Cz

Każdy czwartek

do 24.06.16

-

-

-

-

-

Pt

Każdy piątek

do 24.06.16

18.00 - 19.00

Stadion

19.00 - 20.00

Stadion

19.00 - 20.00

Stadion

-

19.00 - 20.00

Stadion

So

Każda sobota

-

-

-

-

-

Nd

Każda niedziela

-

-

-

-

-

______________________________________________________________________________________________

Informujemy, że klub zakupił nowoczesną (2 w Polsce) maszynę do ostrzenia łyżew ProSharp AS2001 AllPro.

as2001a

Zawodnikom klubu mającym opłacone na bieżąco składki członkowskie przysługuje darmowe ostrzenie łyżew, 2 razy w miesiącu.

Ostrzenie odbywa się na lodowisku w pokuju nr 26.

Zawodnicy zgłaszaja się do ostrzenia z podstęplowaną legitymacją członkowską potwierdzającą opłacenie składek.

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE - OSTRZENIE ŁYŻEW.

______________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT !

Konto klubu na które można dokonywać wpłat (składki, ubezpieczenie, opłaty za obozy itd) to:

23 1910 1048 2119 0151 7036 0001

Prosimy o nie dokonywanie wpłat na inne numery kont klubu.

________________________________________________________________________________________________

Władze Klubu obecnie reprezentują:

Zarząd klubu:

- Hanna Necel - Prezes Zarządu                          e-mail: hnecel@sokolytorun.pl

- Andrzej Rutkowski - Wiceprezes Zarządu        e-mail: arutkowski@sokolytorun.pl

- Wojciech Batorski  - Wiceprezes Zarządu        e-mail: wbatorski@sokolytorun.pl

KOMUNIKAT:

Zarząd MKS Sokoły  informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbędzie się 10.08. 2016 r. o godzinie 17.00 drugi termin o godz. 17.15 w sali konferencyjnej na Tor-Torze w Toruniu, przy ul. Gen. J. Bema 23/29. Zapraszamy wszystkich uprawnionych Członków. 

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO „SOKOŁY” – 10.08.2016 r.


Porządek obrad


1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie sekretarza.

2. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego zebrania.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór komisji:

     -mandatowo-skrutacyjnej,

 6. Rozpatrzenie  sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2015 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja.

9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarząd oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu. 

10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Komisji Rewizyjnej. 

11. Wybór zarządu MKS Sokoły.

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

13. Wolne wnioski

14. Zamknięcie obrad.

 

 

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

MKS SOKOŁY TORUŃ

10.08.2016

I. Udział w Walnym Zebraniu.

1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem” obraduje w oparciu o Statut MKS Sokoły Toruń oraz niniejszy regulamin.

2. W Walnym Zebraniu uczestniczą:

-z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

-z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający

-zaproszeni goście

3. Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zebraniu mają członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi i wspierający.

II. Charakter i tryb obrad Walnego Zebrania.

1. Obrady Walnego Zebrania są jawne.

2. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu stowarzyszenia.

3. Prezes Zarządu stowarzyszenia proponuje osoby powołane w skład Prezydium Walnego Zebrania, a zaproponowane kandydatury poddaje pod głosowanie:

-Przewodniczący Walnego Zebrania

-Sekretarz Walnego Zebrania

-Członkowie Prezydium Walnego Zebrania

Ilość głosów w trakcie głosowania oblicza Prezes Zarządu stowarzyszenia.

4. W skład Prezydium Walnego Zebrania wchodzą: Przewodniczący Walnego Zebrania, Sekretarz Walnego Zebrania oraz wytypowani Członkowie Zarządu stowarzyszenia, które jest organizatorem Walnego Zebrania.

5. Do zadań wybranego Sekretarza Walnego Zebrania należą:

-precyzyjne zarejestrowanie toku obrad, ze szczególnym uwzględnieniem:

-kolejności oraz zakresu wszystkich wypowiedzi

-tekstu przyjętych uchwał i wniosków

-tekstów zaproponowanych i uchwalonych zmian w Statucie

-kontrola liczenia głosów w trakcie głosowania

-przygotowanie sprawozdania z Walnego Zebrania oraz pełnej dokumentacji wymaganej w trakcie zgłaszania zmian w ewidencji działalności Klubów Prezydenta Miasta Torunia.

6. Po ukonstytuowaniu się Prezydium, Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:

-sprawdzenie listy obecności członków stowarzyszenia

-sprawdzenie ważności ich mandatów

-przedłożenie Walnemu Zebraniu sprawozdania dotyczącego zdolności podejmowania uchwał (odpowiednia ilość obecnych i uprawnionych do głosowania członków)

-dokonywanie obliczeń wyników wszystkich głosowań

-przedstawianie ich wyników uczestnikom Walnego Zebrania.

7. Komisja skrutacyjna ogłasza przed rozpoczęciem obrad liczbę członków uprawnionych do głosowania w trakcie Walnego Zebrania

8. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Walne Zebranie może powołać inne komisje, nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie.

9. W skład komisji mogą wchodzić tylko członkowie zwyczajni stowarzyszenia.

10. Komisja, przed przystąpieniem do pracy, dokonuje spośród siebie wyboru Przewodniczącego     i Sekretarza komisji. Sprawozdanie z prac komisji na Walnym Zebraniu składa jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek komisji.

 11. Uchwały Walnego Zebrania i innych głosowań Walne Zebranie podejmuje większością 50%  głosów. Uchwały należy zgłaszać na piśmie. W sytuacjach nie rozstrzygniętych decydujący głos ma Przewodniczącego Prezydium Walnego Zebrania.

12. Uchwalenie zmian w Statucie, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy została zgłoszona na piśmie do porządku obrad. Uchwałę w sprawie zmian Statutu Walne Zebranie podejmuje większością 60% głosów, w obecności połowy uprawnionych do głosowania. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Prezydium Walnego Zebrania.

13. Komisja sporządza sprawozdanie ze swojej działalności, podpisane przez wszystkich jej członków.

14. Po dokonaniu wyboru Członków Komisji skrutacyjnej, Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad.

15. Walne Zebranie prowadzone jest przez Przewodniczącego zgodnie z aktualnym Statutem, z przyjętym porządkiem obrad oraz zgodnie z zaakceptowanym regulaminem.

 III. Zasady prowadzenia dyskusji na Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia.

 1. Każdy uczestnik obrad Walnego Zebrania ma prawo zabierania głosu w dyskusji, według kolejności zapisania się do niej.

2. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zebrania udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

a- sposobu obradowania

b- sposobu głosowania

c- głosowania bez dyskusji

d- przerwania dyskusji

e- ograniczenia czasu przemówień

f- kolejności i sposobu uchwalania wniosków

g- zamknięcia listy kandydatów do władz lub mówców w dyskusji

3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia się większej liczby członków stowarzyszenia, czas poszczególnych wystąpień może zostać ograniczony.

4. Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia czasu trwania poszczególnych wystąpień.

5. Przewodniczący obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpień. Nie stosującym się do wymienionych uwag osobom, Przewodniczący może odebrać głos.

6. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia Uchwały Walnego Zebrania, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie, przestrzegając przy tym zasady, aby wnioski nadrzędne lub dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.

 IV. ZASADY WYBORÓW

 Walne Zebranie ustala liczbę członków do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej:

  1. Zarząd liczy od 3 do 5 członków.

  2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków.

  3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Klubu oraz członków Komisji Rewizyjnej przysługuje Członkom Zwyczajnym Klubu przy zachowaniu zasady, iż jeden członek ma prawo zgłosić jednego kandydata do Zarządu i Komisji Rewizyjnej z krótkim uzasadnieniem podawanej kandydatury.

  4. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie i odpowiedzieć na pytania delegatów.

  5. Każdy kandydat otrzymuje swój numer na karcie do głosowania.

  6. Po wyczerpaniu się zgłoszeń do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Zebrania, zarządza głosowanie tajne przez złożenie kart do urny wyborczej.

  7. Członkowie zwyczajni winni zakreślić   X  na karcie do głosowania dowolną ilość zgłoszonych kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej jednak nie więcej , niż ustaliło to Walne przed głosowaniem.

  8. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów, jednak nie mniej niż 50% uprawnionych do głosowania.

  9. Karta do głosowania jest ważna jeżeli na karcie jest pieczęć Klubu, zakreślonych jest nie więcej jak ustalona  przez  Walne ilość członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  10. Karta z dopisanym innym nazwiskiem lub zniszczona jest nieważna.

V. Postanowienia końcowe.

1. Z przebiegu Walnego Zebrania stowarzyszenia Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Prezydium Walnego Zebrania.

2. Załącznikami do protokołu są:

a- listy obecności

b- protokoły komisji

c- uchwały

d- wyniki głosowań

3. Sprawy dotyczące sposobu obradowania, nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zebrania, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.

4. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zebrania ogłasza zamknięcie obrad.

drukuj całą stronę

Kalendarium

W tym miesiącu
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok: